Det mener YL

Yngrelisten

Yngrelistens profil:

 

 

Yngrelisten havde formandsposten i IDA fra 2004 til 2016, og siden 2016 har vi haft næstformandsposten. Vi har sat et stort aftryk på foryngelsen og mangfoldigheden i foreningen. Vi har kæmpet for inddragelse af medlemmerne i det daglige arbejde, fortsat øget digitalisering og moderne teknologiske løsninger til medlemmerne. Vi har gjort foreningen synlig og udadvendt. Vi har fokus på unge og IDAs ildsjæle. Vi har fokus på dimittendledigheden.

 

 

 

YL mærkesager:

 

IDA skal være en fremtidsorienteret fagforening med fokus på den enkelte – Yngrelisten har været med til at sikre Danmarks bedste juridiske rådgivning, gode løn og vilkår til alle vores medlemmer. Sikkerhed og tryghed for medlemmet i alle livets faser.

 

Derudover vil Yngrelisten:

 

IDA skal være en mangfoldig ung forening! En bedre repræsentation af medlemmerne skaber en bedre varetagelse af deres interesse. Vores politiske ledelse og bestyrelse skal afspejle at vi er en mangfoldig forening med studerende, dimittender, cand.Scient’er, ingeniører, ansatte, selvstændige og udenlandske medlemmer. Vores frivillige skal fastholdes gennem stærke kompetencegivende aktiviteter og tilbud, der giver netværk og værktøjer til gavn for både IDA og de frivillige. Lad os skabe win-win!!

 

IDA skal være en global forening! For at møde vores medlemmer hvor de er skal IDA være fri af tid, sted og sprog. IDA skal være for udenlandske ingeniører i Danmark, danske ingeniører i udlandet, for ingeniører i internationale virksomheder og ruste såvel danske ingeniører og ingeniørvirksomheder til at agere på det globale arbejdsmarked

 

 

Dimittendledigheden skal væk! Ledige har brug for netværk, tips til job, Vi skal udnytte alle muligheder. IDA og A-kassen skal være hurtig til at samle op – vi skal hjælpe de klemte. Vi skal være proaktive og offensive! Fx ved at indføre matchmaking mellem ansatte og ledige eller indføre koncepter som ”adopter en dimittend”.

 

IDAs karriereudvikling skal være for alle medlemmer! Vi har mange tilbud i IDA, men vi har også mange medlemsgrupper. IDAs karriereudvikling skal være for alle, også for de studerende som er i tvivl om praktikpladser, specialeskrivning eller det første job, for medlemmerne i udlandet eller for de medlemmer som ikke taler dansk.

 

Alle har ret til netværk! Medlemmer i vandkants-Danmark skal kunne mærke IDA!

Faglige arrangementer, kompetenceudvikling og møde med ligesindede skal også nå Herning og Esbjerg! IDA skal bruge teknologien, så vi kan sidde 10 medlemmer i Ålborg og se med og stille spørgsmål til en foredragsholder i København eller Århus. IDA skal tættere på dig!

 

Det er ingeniørerne der står for eksport og vækst i Danmark. Se dog de højteknologiske iværksættere! Politikere tror det kun handler om små håndværksvirksomheder. Der skal fokuseres langt mere på dem, der i virkeligheden holder dampen oppe og skaber job. Gennem politisk indflydelse skal IDA arbejde for mere risikovillig kapital. Mere teknologisk forskning. Mere støtte til iværksætteri.

 

Den teknologiske udvikling er hastig. Vi kræver efteruddannelse og kompetenceløft! Vi kræver fleksible uddannelsesinstitutioner. Vi skal uddanne mere innovative og entreprenante ingeniører! Der er stigende optag til ingeniørstudierne – vi skal sikre kvalitet i uddannelsen og adgang til videreuddannelse gennem hele livet.

 

Ingeniørerne spiller en central rolle for udviklingen af vores samfund. Vi skal være synlige! Udfordringer er der nok af – verden har brug for løsninger! Ingeniøren er samfundets superhelt. Vi vil have flere ingeniører ind i ledelsen, vi vil se ingeniører i nye sektorer og i nye typer af stillinger. Det vil skabe både serviceoptimering og produktionsoptimering! Som ingeniører har vi en utrolig stærk faglig profil! Vi skal finde rollemodeller og superfortællinger. Fordi vi gør en forskel!

 

IDA skal understøtte visionen (Et fællesskab der realiserer potentialet i teknologi og viden). Visionen har samlet hele foreningen i en fælles retning – det vil Yngrelisten også fortsat støtte.

• Den stærkeste og mest indflydelsesrige liste i IDA

 

• Ca. 30 aktive yngre medlemmer

 

• Alder på aktive er ca. 25-50 år, hvor de ældre fungerer som sparringspartnere for de yngre

 

• Dygtige og engagerede folk, der arbejder konstruktivt for udvikling af foreningen

 

• Erhvervsaktive, der bringer virkeligheden helt ind i beslutningsprocessen

 

• Den liste, der bringer mest nyt blod til foreningen

 

• Listefører er Søren Vang Fischer, 32 år, aktiv i IDA siden 2013, og næstformand i foreningen siden 2016.

 

• IDAs formand er Thomas Damkjær Petersen fra Fagforeningslisten, han har tidligere været med på Yngrelisten.

 

• Vores holdninger dannes af dem, der er aktive og som kommer til vores møder – vi er meget demokratiske i vores samarbejde med hinanden

 

• Vi flytter os gerne fra en taburet for at give den til én ny, som gerne vil ind

 

• Vi har det sjovt sammen

 

• Vi repræsenterer både Cand.Scient'er og ingeniører, såvel privatansatte, offentligt ansatte, selvstændige og ledere

 

• Vi samarbejder med de andre lister for at skabe et bedre IDA for nuværende og kommende medlemmer.

Resultater:

 • Gennemsnitalderen for aktive er faldet, og det skal den fortsat.

 

 • Flere tilbud om samtaler og kurser om karrieremuligheder samt rådgivning til de studerende.

 

 • Nyt ida.dk, IDA app, nye digitale ydelser, webinarer til medlemmerne, online debat, digital kontraktgennemgang, virtuel kompetencebarometer, adgang til internationale netværk og landespecifikke informationer.

 

 • Ansattes Råd er blevet mere slagkraftig gennem ny struktur.

 

 • IDA har fået teknologiske talspersoner.

 

 • Der nedsættes ad hoc udvalg af hovedbestyrelsen til at diskutere aktuelle emner hvor eksperterne blandt IDA medlemmer kan komme med anbefalinger til Danmark.

 

 • Der er afholdt et talentprogram for de frivillige så nye kompentente kræfter sikres fremadrettet.

 

 • Synligheden af IDA i den offentlige debat er tredoblet.

 

 • Engineer the Future er blevet stiftet for at sætte fokus på ingeniører.

 

 • Teknologipagten er blevet stiftet for at samle alle initiativer til at få flere unge til at interessere sig for STEM uddannelser.

 

 • Der bliver afholdt flere store konferencer, bl.a. future talks, Singularity University, TEDx

 

 • Der er kommet flere selvbetjeningsværktøjer inden for ledelse og karriereudvikling.

 

 • De studerende er kommet med i repræsentantskabet, hovedbestyrelsen og andre udvalg.

 

 • IDA er igen medlem af Akademikerne.

Copyright 2013 ©  Yngrelisten