Indflydelse

Yngrelisten er en meget aktiv liste i IDA, som ikke kun engagerer sig i den politiske del af foreningen, men hvor flere deltager i det regionale arbejde eller et af IDA's mange andre udvalg. Ved at de personer der er aktive på Yngrelisten også er aktive i foreningens mange forgreninger, sikrer vi os at der ikke er dele af foreningen vi glemmer. Derudover opretholder flere Yngrelistemedlemmer igennem IDA også tillidsposter uden for foreningen.

 

pr. 1. januar 2019 besidder aktive Yngrelistemedlemmer, der alle stiller op til valget i 2019, følgende poster i foreningen:

 

Søren Vang Fischer

 1. Næstformand i hovedbestyrelsen
 2. Næstformand i IDA forsikring
 3. Medlem af forretningsudvalget
 4. IDA udpeget til pensionskassen DIP
 5. Næstformand i Ingeniørernes efteruddannelsesfond
 6. Medlem af repræsentantskabet, valgt i København
 7. Medlem af bestyrelsen for Kaj og Hermilla Ostenfeldts fond
 8. Medlem af uddannelsesudvalget for diplomingeniører ved Absalon
 9. Formand for valgudvalget

 

Mette Alberg Mosgaard

 1. Medlem af hovedbestyrelsen
 2. Medlem af forretningsudvalget
 3. Medlem af bestyrelsen for Agnes og Betzy prisen
 4. Medlem af repræsentantskabet, valgt i Nordjylland

 

Sara Grex

 1. Formand for uddannelses- og forskningsudvalget
 2. Medlem af repræsentantskabet, valgt i København
 3. Medlem af Forsknings- og uddannelsesudvalget under AC
 4. Medlem af rådet for grundlæggende erhvervsgående uddannelser

 

Jakob Rosenlund Nørremark

 1. Medlem af ansattes råd
 2. Medlem af A-kassens repræsentantskab
 3. Medlem af kompetenceforum i IDA Syd

 

Ditte Marie Reinholt Jensen

 1. Medlem af fagtekniske selskabers koordineringsudvalg
 2. Medlem af bestyrelsen for IDA Young professionals
 3. Medlem af forretningsudvalget for Ida Berg-Nielsens studie- og støttefond
 4. Medlem af repræsentantskabet, valgt i København

 

Allan Hofman Johnsen

 1. Formand for urafstemningsudvalget
 2. Medlem af repræsentantskabet, valgt i Nordsjælland

 

Carl Per Sørensen

 1. Formand i IDA Fyn
 2. Medlem af eksklusionsudvalget
 3. Medlem af IDA privats bestyrelse

 

Kathrine Nygaard Stannov

 1. Kritisk revisor for foreningen
 2. Medlem af IDA privats bestyrelse
 3. Medlem af repræsentantskabet, valgt i Sydjylland

 

Christina Cohr

 1. Formand for IDA Vestsjælland
 2. Medlem af erhvervsudvalget i IDA Sjælland
 3. Næstformand i IDA ManifiQue
 4. Medlem af repræsentantskabet, valgt på Sjælland

 

Louise Thomsen

 1. Medlem af bestyrelsen for IDA Østjylland

 

Annie Louise Tue Birkebæk

 1. Medlem af bestyrelsen for IDA Sjælland

 

Line Busk

 1. Medlem af bestyrelsen for IDA privat

 

Frida Frost

 1. Medlem af repræsentantskabet, valgt i København

 

Dannie Lehmann

 1. Medlem af repræsentantskabet, valgt for de studerende

 

Copyright 2013 ©  Yngrelisten